1. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z inspekcją studni głębinowej na SUW Miłkowo w dniu 11.04.23 od godz. 17:00 do godz. 16:00 dnia 12.04.23 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Miłkowo, Motarzewo.
Cysterna z wodą do spożycia będzie podstawiona:
Miłkowo: między budynkami nr 10-11,
Motarzewo: koło krzyża.

2. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z inspekcją studni głębinowej na SUW Machliny w dniu 11.04.23 od godz. 17:00 do godz. 14:00 dnia 12.04.23 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Machliny, Kosin.

Cysterna z wodą do spożycia będzie podstawiona:
Machliny: przy remizie strażackiej,
Kosin: przed budynkiem nr 4.

3. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z inspekcją studni głębinowej na SUW Wełnica w dniu 12.04.23 od godz. 17:00 do godz. 16:00 dnia 13.04.23 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Wełnica, Karsno, Piekary.

Cysterna z wodą do spożycia będzie podstawiona:
Wełnica: przed budynkiem nr 3,
Karsno: koło krzyża,
Piekary: w dniu 13.04.23 w godz. 8:00-8:30.

4. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z inspekcją studni głębinowej na SUW Pławno w dniu 12.04.23 od godz. 17:00 do godz. 14:00 dnia 13.04.23 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Pławno, Psie Głowy.

Cysterna z wodą do spożycia będzie podstawiona:
Pławno: przy placu zabaw,
Psie Głowy: naprzeciwko budynku nr 14.

5. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z inspekcją studni głębinowej na SUW Rzepowo w dniu 13.04.23 od godz. 19:00 do godz. 16:00 dnia 14.04.23 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Rzepowo, Piaseczno.

Cysterna z wodą do spożycia będzie podstawiona:
Rzepowo: przy placu zabaw,
Piaseczno: naprzeciwko budynku nr 11.
W godzinach późniejszych może wystąpić zanieczyszczenie związkami żelaza. Za powstałe utrudnienia przepraszamy odbiorców. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. tel. 94 375 55 37, 94 375 50 11.