Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. zatrudni specjalistę d/s technicznych wod-kan.

WYMAGANIA:

– doświadczenie w branży wod-kan,

–  znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków, Prawo o ochronie środowiska, Prawo wodne, Prawo budowlane.

– prawo jazdy kat. B

– umiejętność organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,

– umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z internetu,

– samodzielność, sumienność, dokładność w wykonywaniu obowiązków,

– wysoka kultura osobista.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

– utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczanie wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków,

– współpraca z PPIS, WIOŚ, PGWWP w zakresie utrzymania SUW i OŚ,

– organizacja i nadzór pracy pracowników,

– prace administracyjno – biurowe związane ze sporządzaniem dokumentów, pism, raportów oraz ich archiwizowaniem.

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem z umieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: zgkczaplinek@pro.onet.pl

Uwaga: Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.