Oferta

Czym się zajmujemy

Wydział wodociągów i kanalizacji

Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej

Wydział usług komunalnych

Wydział finansowo-księgowy

Dział ds. rozliczeń - strefa klienta

O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku samorządowego zakładu budżetowego. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 31.12.2017 r.
Spółka została wpisana w dniu 29.01.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem 0000714471. Kapitał spółki wynosi 21 815 836,38 zł.
Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Czaplinka – pani Katarzyna Szlońska-Getka. W Radzie Nadzorczej zasiadają: Przewodniczący Rady Nadzorczej – pan Tadeusz Berczyński,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pan Andrzej Brzemiński, Członek Rady Nadzorczej – pani Sylwia Żurowska. Prezesem Zarządu Spółki jest pan Marian Jerzy Rutowicz.

Czym się zajmuemy

Wodociągi

W 1993r. ZGK miał pod swoim zarządem dwa ujęcia wody w m. Czaplinek, sieć wodociągową o długości 11,2 km . W 1997r. zakład przejął wiejskie ujęcia wody od Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych w Koszalinie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.

Nasze zalety

Profesjonalizm

Wykwalifikowani pracownicy

Z

Rzetelność

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl