Dział ds. rozliczeń - strefa klienta

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
– wystawianie faktur za usługi świadczone przez spółkę,
– przyjmowanie reklamacji wystawionych faktur,
– prowadzenie windykacji należności,
– prowadzenie ewidencji odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
– zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz n/płynnych i n/stałych.

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl