Wydział wodociągów i kanalizacji

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
– ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody dla mieszkańców miasta i gminy Czaplinek,
– odbiór i oczyszczanie ścieków od mieszkańców miasta i gminy Czaplinek,
– eksploatacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków,
– eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będącej własnością Spółki,
– wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji odnośnie przyłączenia instalacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,                                                                            – odbiór techniczny przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
– inwentaryzacja sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

USŁUGI
– wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
– czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym ORKAN oraz samochodem Jelcz WUKO,
– usługi koparko-ładowarką,
– wymiana zaworów przy głównym wodomierzu,
– montaż wodomierzy,
– zamrażanie rur na wewnętrznych instalacjach wodociągowych,
– montaż nawiertki na sieci wodociągowej,
– wynajem cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej (1,5m3),
– wynajem agregatu prądotwórczego,
– zadymianie przewodów kanalizacyjnych,
– zagęszczanie gruntów ubijakiem, zagęszczarką.

Galeria

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Oczyszczalnia, wod-kan:
oczyszczalnia46@o2.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl