Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
– odbiór i transport odpadów komunalnych i n/płynnych od mieszkańców miasta i gminy Czaplinek,
– usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta,
– zimowe utrzymanie dróg i ulic,
– utrzymanie zieleni miejskiej.
USŁUGI
– opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport n/płynnych,
– wynajem i serwis toalet przenośnych,
– odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
– dzierżawa pojemników i kontenerów,
– usługi mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów,
– usługi transportowe samochodem do 3,5t, ciągnikiem kołowym z przyczepą,
– odśnieżanie ciągnikiem kołowym, mini traktorem, odśnieżarką wirnikową,
– zamiatanie mechaniczne ulic i chodników,
– usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych (koszenie, odchwaszczanie, przycinanie żywopłotów, sadzenie kwiatów i krzewów),
– wynajem rębaka,
– frezowanie pni drzew.

Galeria

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl