Wydział finansowo-księgowy

Wydział finansowo-księgowy

Do wydziału finansowo-księgowego należy prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Do głównych zadań należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, katalogowanie dokumentów. Poza tym do codziennych zadań zalicza się: prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, weryfikacja dowodów księgowych pod względem ich prawidłowości i legalności, archiwizacja „opracowanej” dokumentacji, nadzór na prawidłowością rozliczeń z kontrahentami i instytucjami publicznymi oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, czy deklaracji ZUS.

Dział kadry-płace

Podstawowym zadaniem działu jest zarządzanie pełną dokumentacją dotyczącą pracowników przedsiębiorstwa i dbanie, by były one w prawidłowy sposób przygotowywane, przyjmowane i wydawane. Do jego obowiązków należy sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej umów oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych i pozyskiwanie pracowników czy motywowanie ich. Dział ten pilnuje, by w przedsiębiorstwie przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem działu kadr i płac jest sukces firmy dzięki zaangażowaniu pracowników i zwiększaniu efektywności ich pracy.

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl