Inne usługi

Aby lepiej sprostać wymaganiom rynku inwestycyjnego i oczekiwaniom klientów, rozpoczęto odbudowę sprzętu technicznego i transportu.
Cały tabor został wyremontowany i wymieniony w latach 2005 – 2015. Obecnie zakład posiada dwie śmieciarki Renault, śmieciarkę Mercedes, bramowca Renault, trzy samochody Volkswagen, samochód Volkswagen Bus, samochód Lublin, samochód Fiat Punto, karawan Ford, dwa samochody asenizacyjne Man, samochód asenizacyjny Scania, samochód do czyszczenia kanalizacji WUKO Jelcz oraz ładowarkę, dwa ciągniki i dwie przyczepy.

Od 1993r. ZGK był zarządcą dwóch kotłowni zlokalizowanych przy ul. Wałeckiej 49 i ul. Sikorskiego 43, które dostarczały ciepło do Wspólnot Mieszkaniowych: Długa 31, Apteczna 2, Sikorskiego 22,41,43,45, Rynek, Bema 2-4, os. Leśników oraz budynek szkoły. Na przestrzeni lat niektóre Wspólnoty odłączały się od kotłowni gminnych i w chwili obecnej ZGK eksploatuje kotłownię przy ul. Wałeckiej dostarczając ciepło do budynków szkoły podstawowej i hali widowiskowo – sportowej. ZGK zajmuje się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na terenie gminy.W latach dziewięćdziesiątych ścieki z szamb trafiały na wylewisko komunalne, które było zlokalizowane na terenie wysypiska śmieci w m. Niwka. Od czasu modernizacji oczyszczalni ścieków n/płynne były i są przyjmowane przez stację zlewną na oczyszczalni.

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców i firm były wożone na wysypisko w m. Niwka, a od jego zamknięcia w roku 2007 do Zakładów Utylizacji Odpadów w Mirosławcu i Wardyniu Górnym. W dniu 27 czerwiec 2013r. Burmistrz Czaplinka wydał Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie powierzenia samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminy Czaplinek działającemu pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej zadania gminy Czaplinek w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czaplinek.

ZGK stale podnosi standard usług pogrzebowych. Z własnych środków zakład zakupił karawan pogrzebowy, windę z elektrycznym napędem. Wykonuje się co roku utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym. Wybudowano sieć wodociągową i zabudowano zdroje kostką granitową. Trwa zagospodarowywanie nowej części cmentarza, wykonywane są nasadzenia i pielęgnowane tereny zielone. W 2014r. w ramach inwestycji gminnej został zmodernizowany dom pogrzebowy.

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Oczyszczalnia, wod-kan:
oczyszczalnia46@o2.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl