PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Leśników na placu przy Strudze Czaplineckiej, który jest ogrodzony i objęty monitoringiem. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 700 do 1500.

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne, m.in.: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, metale, opakowania ze szkła, zużyte opony z samochodów osobowych (w ilości 4 sztuk), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady ulegające biodegradacji (rozdrobnione gałęzie, skoszona trawa, liście). Można również oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych, które zostaną odebrane odpłatnie.

Informujemy, że pracownicy PSZOK-u nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku, kontenerze lub miejscu złożyć. Transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie dostarczającego odpady.

Wszelkie odpady dostarczane przez firmy, przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą są przyjmowane odpłatnie.

Co roku spółka organizuje  zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie miasta i gminy Czaplinek, która jest przeprowadzana wg harmonogramu dostępnego na tej stronie internetowej i w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. W planowanym dniu zbiórki odpady powinny być  wystawione przed posesję, najpóźniej do godz. 9:00.

Ważne! Odpady wielkogabarytowe wystawiane przed posesje w dniach innych niż ogłoszona zbiórka są odbierane przez  spółkę tylko w przypadku zlecenia odpłatnej usługi.

 

 

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl