A N K I E T A

dla mieszkańców miasta i gminy Czaplinek

 

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Czaplinek na temat budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czaplinku.

Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnym zagadnieniu, jakim jest budowa kolumbarium na terenie gminy Czaplinek, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Czaplinku były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założony cel systematycznie i skutecznie realizować w perspektywie najbliższego czasu.

 

>> WYPEŁNIJ ANKIETĘ >>

 

>> ANKIETA – WERSJA DO DRUKU >>