ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZAPLINKU SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 01.07.2018 ZMIENIA SIĘ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO. WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PODANY NA FAKTURZE.