MISTRZ WOD-KAN

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Wodociągów i Kanalizacji.

Wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

c) wykształcenie min. średnie techniczne,

d) doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

e) ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe

2. Wymagania dodatkowe

a) umiejętności organizacyjno – menedżerskie, takie jak: umiejętność planowania, organizowania  nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,

b) dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z internetu,

c) samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,

Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczanie wszystkich obiektów i urządzeń związanych z produkcją wody i oczyszczaniem ścieków,

b) nadzór i bieżąca kontrola procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

c) organizowanie prac budowlano remontowych na sieciach i urządzeniach wod-kan,

d) nadzór nad brygadą remontową wod-kan,

e) utrzymanie w należytym stanie dokumentacji technicznej, organizacyjnej pracy.

f) praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i odpowiedzialnością za prace prowadzone na obiektach i sieciach wod-kan oraz dyspozycyjnością w godziny i dni wolne od pracy.

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem z umieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: sekretariat@zgkczaplinek.pl

Uwaga: Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.