Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. zatrudni specjalistę ds. zieleni miejskiej.

WYMAGANIA:
– wykształcenie co najmniej średnie w kierunku ogrodnictwo, architektura krajobrazu;
– znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
– znajomość zagadnień związanych w ochroną środowiska i przyrody;
– znajomość terenów zielonych miasta Czaplinka;
– znajomość zagadnień z zakresu nasadzeń oraz utrzymania terenów zielonych w warunkach miejskich;
– prawo jazdy kat. B;
– umiejętność organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem;
– dobra organizacja pracy, samodzielność, dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU
Nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni tj.:
– kontrolowanie prawidłowości i terminowości zabiegów pielęgnacyjnych na terenach objętych umowami;
– planowanie i organizowanie prac renowacyjnych;
– planowanie i projektowanie nowych obsadzeń – nasadzenia trwałe,
– projektowanie kwietników z roślin jednorocznych,
– przygotowywanie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych na roboty związane z utrzymaniem terenów zieleni w zakresie sprawowanego nadzoru,
– planowanie i organizowanie zamówień publicznych na roboty nie objęte umowami na stałe utrzymanie,
– wykonywanie czynności związanych ze zleceniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem i dokonywaniem odbioru robót,
– odpowiadanie na pisma i załatwianie spraw
– opiniowanie w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach na terenach użyczonych bądź dzierżawionych,
– organizacja i nadzór pracy pracowników,
– sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym,
– prace administracyjno-biurowe związane ze sporządzaniem dokumentów, pism, raportów oraz ich archiwizowaniem,
– obsługa komputerowych systemów informatycznych na swoim stanowisku pracy.

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem z umieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: zgkczaplinek@pro.onet.pl

Uwaga: wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.