Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. informuje mieszkańców
gminy Czaplinek, iż w ostatnią sobotę każdego miesiąca, począwszy od września
2020 r. w godz. 8:00 12:00 otwarty będzie Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Leśników 3 w Czaplinku.