ELEKTRYK – KONSERWATOR WOD-KAN

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

c) wykształcenie kierunkowe minimum zasadnicze: automatyk, elektryk lub elektromonter-informatyk,

d) prawo jazdy kategorii B,

e) uprawnienia SEP minimum do 1kV w zakresie eksploatacji, obsługi, remontów,

f) znajomość zagadnień budowy i eksploatacji sieci oraz obiektów wod-kan.

2. Wymagania dodatkowe

a) uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie dozoru,

b) uprawnienia wykonywania pomiarów elektrycznych,

c) umiejętność czytania schematów elektrycznych,

d) doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) utrzymanie w sprawności i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody i oczyszczaniem ścieków, pod względem elektrycznym,

b) obsługa, konserwacja, remonty urządzeń instalacji elektro-energetycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej przepompowni, SUW i oczyszczalni ścieków,

c) usuwanie awarii i prace remontowe na sieciach, instalacjach i obiektach wod-kan.

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem z umieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: sekretariat@zgkczaplinek.pl

Uwaga: Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.